9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Payment

แจ้งชำระการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

ธนาคารกสิรกรไทย
023-2-74290-9
บจก.นิวทริชั่น ไซเอนซ์ แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)