9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าแอสชัวร์ออนไลน์

*ตัวอย่าง SN คือ Serial Number ที่ต้องใช้รับประกัน 

*เลขข้างซ้ายคือวันที่ผลิตไม่เกี่ยวกับวันที่ซื้อสินค้าแต่อย่างใด

ฟอร์มลงทะเบียนรับประกันสินค้าแอสชัวร์ออนไลน์

ขั้นตอนลงทะเบียนรับประกันสินค้า Assure ออนไลน์

 1. เลือกประเภทสินค้าที่ท่านซื้อไป
 2. ใส่ Seial Number หรือเลขหลัง SN ข้างเครื่อง
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. เช็คเงื่อนไขการรับประกัน และกดยอมรับในฟอร์ม
 5. กดปุ่ม I’m not a robot เพื่อยืนยันว่าเป็นคนกรอกเอง
 6. กดลงทะเบียน
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

เงื่อนไขการรับประกันแอสชัวร์

 1. ทางบริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ในกรณีที่มีความชำรุดของอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิตหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
 2. การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ไม่มีบัตรรับประกันที่ถูกต้องหรือบัตรรับประกันมีรอยแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือ ไม่มีการลงทะเบียนรับประกันทางออนไลน์
     2.2 สติ๊กเกอร์หมายเลขเครื่องสูญหายหรือถูกแก้ไข
     2.3 อุปกรณ์ได้รับการดัดแปลงหรือซ่อมจากบุคคลอื่น
     2.4 ความเสียหายของอุปกรณ์เนื่องมาจากอุบัติเหตุ, ความประมาท หรือจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
     2.5 ความสึกหรอของชิ้นส่วนสิ้นเปลืองจากการใช้งานตามปกติ
 3. สินค้านี้รับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นต้นไป

การจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง
* ค่าส่งสินค้ากลับมาทางบริษัท: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
* ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางบริษัทจะจัดส่งกลับให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ คือ การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน หรือจนกว่าจะมีการแจ้งมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขรับประกันสินค้าที่เกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลา และเมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศฯ