9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250