9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เข็มเจาะเลือด (Lancets) ขนาด 25 ชิ้น

เข็มเจาะเลือดสำหรับตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สามารถใช้ได้กับปากกาเจาะเลือดรุ่นมาตรฐานได้ทุกชนิด

90฿

รายละเอียดสินค้า

  • เข็มเจาะเลือดรุ่นมาตรฐาน 30G
  • เหมาะสำหรับปากกาเจาะเลือดมาตรฐาน
  • 1 ชิ้น สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
  • ใส่เข้าปากกาเจาะเลือดได้ง่าย
  • สะอาด ปลอดเชื้อ