9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เครื่องพ่นยา

เข็มเจาะเลือด (Lancets) ขนาด 25 ชิ้น