9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

แผ่นให้ความร้อน

เข็มเจาะเลือด (Lancets) ขนาด 25 ชิ้น