9 ซ.ศรีนครินทร์38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เครื่องกระตุ้น เส้นประสาท

เข็มเจาะเลือด (Lancets) ขนาด 25 ชิ้น